Historie:

NMK Verdal/Levanger ble stiftet 11. februar 2007.
Dette skjedde på et medlemsmøte i NAF Verdal Racingteam.
Ikkeaktive medlemmer gikk over fra denne dato, mens de aktive kjørte for NAF ut sesongen 2007 og meldte overgang til sesongen 2008. Klubben har arrangert 1 til 2 løp i året på Lånkebanen, med «Storløp på Lånke» i slutten av april som det store. Her har det brukt å være stor deltagelse av førere fra hele Midt Norge, Østlandet samt en del trofaste svenske deltagere.

I 2006 ble klubben (den gang som NAF) med som andelseier i Kvernmo Motor SA, som arbeider med Motorsportanlegg i Inndal i Verdal. Dette er et felles anlegg for flere motorsportgrener og med flere klubber som andelseiere. Pr. dags dato er klubbhus med sanitæranlegg og bane for motorcross/snøscooter-cross ferdigstillt, i tillegg til en midlertidig trenings/vinterbane for bilcross. Arbeidet med de permanente bilbanene er i startgropa nå.